Formularz AFB

Jest już dostępny formularz statystyczny AFB za 2022 r.

Prosimy o wypełnienie danych oraz ich zatwierdzenie do 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w formularzu nie wprowadzono żadnych zmian (w porównaniu z 2021 r.) jedynie doprecyzowano opis wytycznych w nr 35: Wydatki na gromadzenie zbiorów (drukowanych, elektronicznych i innych).