Rozmowa z reżyserem Andrzejem Barańskim

W naszym cyklu „Rozmowy o kinie” zapraszamy na spotkanie z reżyserem, scenarzystą, autorem osobnym kina polskiego, Andrzejem Barańskim. Kilka jego filmów doczekało się statusu dzieł kultowych, np. „Kobieta z prowincji”, „Nad rzeką, której nie ma”, czy „Dwa księżyce”. Większość filmów fabularnych Barańskiego stanowią adaptacje literatury spoza kanonu (np. Stanisław Czycz). Reżyser w sposób szczególny upodobał sobie teksty pisane przez autorów niezawodowych, takich jak: Jakub Wojciechowski („Życiorys własny robotnika”), Edwarda Kozieł („Wspomnienia wędrownego kramarza”), a wyznacznika wartości materiału literackiego upatrywał w autentyzmie opisywanych przeżyć i wydarzeń. Oprócz fabuł Barański ma w dorobku wiele filmów dokumentalnych, animacji oraz awangardowych krótkometrażówek.

Spotkanie poprowadzili: dr Paweł Jaskulski (Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Oddział Doboru i Selekcji Księgozbiorów) oraz redaktor Piotr Kitrasiewicz.