Poziomy czytelnicze literatury dla dzieci i młodzieży

Literatura dziecięca i młodzieżowa podzielona jest na działy według wieku czytelników:

BD O – wiek 0-5 lat

BD I – wiek 6-8 lat

BD II – wiek 9-10 lat

BD III – wiek 11-14lat

BD IV – wiek 15-16 lat