Borys Lankosz na Koszykowej

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z reżyserem filmowym i scenarzystą, Borysem Lankoszem – jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina polskiego. Jego filmy (m.in. Rewers i Radegast) nagradzano zarówno w Polsce, jak i za granicą. Twórczość Lankosza charakteryzuje się zamiłowaniem do kina gatunkowego połączonego z indywidualnym rysem autorskim. Do najważniejszych dzieł reżysera – oprócz wymienionych wyżej – należą: Ziarno prawdy (adaptacja prozy Zygmunta Miłoszewskiego); Ciemno, prawie noc na podstawie powieści Joanny Bator; serial Erynie na podstawie twórczości Marka Krajewskiego; a także Autor Solaris – dokument kreacyjny o życiu Stanisława Lema.

Rozmowę przeprowadzili: dr Paweł Jaskulski (Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Oddział Doboru i Selekcji Księgozbiorów) i red. Piotr Kitrasiewicz.