Rozpoczęty nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2.0

Informujemy, że nabór wniosków do konkursu Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 rozpoczyna się 25 maja br. i trwał będzie do 7 czerwca br.  Wnioski należy generować za pośrednictwem portalu Witkac.pl

Ważne:
Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera w stopce sumę kontrolną, np.: „wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl, suma kontrolna: 2267-0616-8701”

Komunikat na ekranie w portalu Witkac.pl „Oferta została złożona” oznacza jedynie wygenerowanie ostatecznej wersji i nie jest równoznaczny z wpływem/złożeniem wniosku do Operatora.

W celu poprawnego doręczenia do Operatora wniosku należy wygenerować w portalu Witkac.pl (www.witkac.pl) a następnie przekazać do Operatora elektronicznie lub papierowo (szczegóły § 4 Regulaminu). Szczegółowy opis procesu składania wniosku w załączniku.

Regulamin K.I.1.1.

SPOSÓB PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO KONKURSU

Więcej informacji: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2023