Dotacja MKiDN na zakup zbiorów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania z dniem 17 lipca 2023 roku.

Lista rankingowa: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2023 w sekcji LISTA RANKINGOWA 1/2023

Umowy na realizację zadania będą udostępniane sukcesywnie dziś i jutro do południa na indywidualnych kontach w portalu w zakładce UMOWA.

Sposób przejścia do umowy:

  1. MOJE OFERTY/ZŁOŻONE
  2. odnaleźć ofertę składaną w konkursie
  3. PRZEJDŹ DO WNIOSKU
  4. Zakładka UMOWA na stronie „dane oferty”
  5. umowa wraz z niezbędnymi załącznikami w jednym pliku została zamieszczona w białej ikonie PDF (po prawej stronie).

Uwaga!
Jeśli nie ma zakładki UMOWA lub w zakładce (po prawej stronie) nie na ikon: PODGLĄD, PDF, RTF oznacza to, że umowa nie została jeszcze załączona.

Umowy można przesyłać w jeden z określonych sposobów, tj.: tradycyjnie lub elektronicznie (tylko podpis kwalifikowany):

– TRADYCYJNIE – wydrukowane, ostemplowane i podpisane 2 egzemplarze (umowa + oświadczenie + klauzula informacyjna znajdujące się w pliku PDF) przesłać kurierem lub listem priorytetowym ekonomiczny, na adres BN z dopiskiem „umowa K.I.1.1.”,
– ELEKTRONICZNIE – plik z naniesionym podpisem kwalifikowanym osoby/osób wymienionych w komparycji umowy przesłać za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę odbiorcy: Biblioteka Narodowa w Warszawie (/BibliotekaNarodowa/SkrytkaESP) jako pismo ogólne do urzędu w temacie wpisując UMOWA K.I.1.1. nr …….

Ważne! podpisany plik (1 plik pdf z kompletem dokumentów) powinien mieć nazwę taką jak przypisał portal po pobraniu, np.: umowa_0942.pdf, umowa_1025.pl

Beneficjent zobowiązany jest podpisać umowy i odesłać umowę do Operatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy od Operatora (zawieszenia w portalu Witkac.pl) – odpowiednio do dnia 25 lub 26 lipca br.

W przypadku zmiany osób wymienianych w komparycji umowy lub danych adresowych należy skontaktować się z pracownikami zespołu w Bibliotece Narodowej: email zakupnowosci@bn.org.pl  lub telefonicznie.