Jak żyć dobrze, będąc DDA

Autorka: Marta Sak                                                Wydawnictwo RM

 

 

Dzieciństwo wielu osób nie wygląda tak jakby tego oczekiwały i jak powinno ono wyglądać. Co nie znaczy jednak, że ów stan musi na trwałe negatywnie determinować wszystkie, następujące po nim doświadczenia i wybory. Intensywna i cierpliwa praca nad „złą” przeszłością, przy równoczesnym wsparciu profesjonalistów, może złagodzić konsekwencje przeżyć i emocji wyniesionych z tego wczesnego etapu życia. Książka Marty Sak koncentruje się szczególnie na pracy z DDA czyli dorosłymi dziećmi alkoholików oraz na poziomie bardziej uogólnionym dotyczy także DDD czyli dorosłych dzieci dysfunkcji. W obu przypadkach sytuacja dotyczy osób, które cierpiały na brak wsparcia ze strony rodziców, którzy wykazywali się różnego typu deficytami kompetencji rodzicielskich.

Efektem tych zaniedbań są różnego typu uzależnienia dorosłych dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, problemy z nawiązywaniem zdrowych relacji i dojrzałym okazywaniem emocji. Marta Sak wyjaśnia problemy definicyjne związane z analizowaną problematyką, rozkłada na czynniki pierwsze kwestie składające się na omawiane zagadnienie, takie jak style przywiązania czyli sposoby budowania relacji z bliskimi, schematy poznawcze określające funkcjonowanie wielu ludzi, a szczególnie osób z kategorii DDA czy DDD, problem wstydu jako elementarnego wskaźnika zachowań osób z tej grupy, analizuje trudności emocjonalne i nieadaptacyjne mechanizmy radzenia sobie z nimi oraz opisuje różnorodne nurty w psychoterapii, podejmujące opisywaną tematykę.

Autorka jest przy tym aktywnie praktykującą psycholożką, wspierającą osoby w sytuacjach kryzysowych, co bardzo wyraźnie daje się odczuć przy lekturze pracy, która operuje językiem przyjaznym dla odbiorcy, empatycznym, ale równocześnie rzeczowym i przejrzystym. Publikacja zdecydowanie zasługuje na uwagę, może być autentycznym wsparciem dla osób zmagających się z opisywanymi problemami. Oprawa miękka, klejona. Anna Karczewska