Gospodarka

008 180523s2018 pl o |000 0 pol^^
009 b0000005981519
015      aBZCz 2018/25484
040      aWA N   cWA N
041 0   apol    beng
045 2   bd1918    bd1939
046      k2018
245 00 aCzy została wykorzystana szansa na opisanie gospodarczych dziejów Południowego Podlasia w okresie międzywojennym? /    cMałgorzata Rospara, Agnieszka Stańska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny.
260     c2018.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380      aArtykuły
380      aPublikacje naukowe
388 1   a2001-
504      aBibliografia na stronach 222-223.
520 8   aZawiera recenzję książki: Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939 / Arkadiusz Zawadzki. – Siedlce, 2014.
546      aStreszczenie w języku angielskim.
600 19 aZawadzki, Arkadiusz.    tGospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939
648 9  a1901-2000
648 9  a1918-1939
650 9  aGospodarka terenowa
651 9  aPodlasie
655 9  aArtykuł z czasopisma historycznego
655 9  aArtykuł z czasopisma naukowego
655 9  aArtykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 9  aRecenzja naukowa
658     aGospodarka, ekonomia, finanse
700 1  aRospara, Małgorzata.    eRecenzja
700 1  aStańska, Agnieszka.    eRecenzja
773 0   iW:
tRadzyński Rocznik Humanistyczny.
gT. 16, [nr] 1 (2018), s. 215-232

————————————————————————————————————————————

008 120316d20122018pl qr p |0 0pol^^
009 b0000002720587
015       aBWC 2012/588
022       a2084-7777
035       a991009818229705066
040       aWA N   cWA N   dWA N
046       k2012     l2018
245 10 aGospodarka Odpadami :    bmagazyn branżowy /     c[red. nacz. Grzegorz Majak]
260      aRadom :    bEuropejskie Wydawnictwo Informacji Technicznych,    c2012-2018.
300      c30 cm.
310      aKwartalnik

336 aTekst    btxt   2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

362 0 a2012, 1 (stycz./marz.)-2018, nr 2 (kwiec./czerw.).
380    aCzasopisma
388 1 a2001-
500    a2017, nr 1-2 brak podtytułu.
500    aOd 2012, nr 2 [red. nacz. Grzegorz Majak].
500    aOd 2012, nr 2 wydawca: „EWIT”.
515    a2017, nr 4 nie ukazał się.
650 9 aGospodarka odpadami
650 9 aRecykling
651 9 aRadom (woj. mazowieckie)
655 9 aCzasopismo fachowe
655 9 aCzasopismo polskie
658    aOchrona środowiska
700 1 aMajak, Grzegorz.   eRedakcja
710 2 aEuropejskie Wydawnictwo Informacji Technicznych

————————————————————————————————————————————

008 210105s2021 pl 000 0 pol c
009 b1000000851209
015      aPrasa 2021/01/04
040      aKIEL W    cKIEL W    dKIEL W
045 0   bd2021
046      k2021
100 1   aŁukaszewicz, Aleksandra c(dziennikarz).    eAutor
245 10 aGospodarka uodporni się na covid /   cAleksandra Łukaszewicz.
246 33 aGospodarka szybko zwalczy wirusa
260      c4 I 2021.

336 aTekst   btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1 a2001-
648 9 a2001-
650 9 aCOVID-19
650 9 aEpidemie
650 9 aGospodarka
650 9 aKoronawirusy
650 9 aPrognozy gospodarcze
651 9 aPolska
655 9 aArtykuł publicystyczny
655 9 aArtykuł z czasopisma ekonomicznego
655 9 aArtykuł z gazety
658  aGospodarka, ekonomia, finanse
773 0 iW:
tPuls Biznesu (Wyd. zasadnicze).
g2021, nr 1, s. 1, 2-5

———————————————————————————————————————————–

008 180117s1982 pl b |100 0 pol^^
009 b0000005815968
040      aWA N    cWA N    dWA N
045 2   bd1972    bd1982
046      k1982    o1982    p1982
111 2   aSeminarium na temat: Gospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju d(1982 ; Jadwisin).    jInstytucja sprawcza
245 10 aGospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju : b(zbiór referatów / cpod redakcją A. Jaroszyńskiego i S. M. Komorowskiego) ; Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
260    aWarszawa :   b[wydawca nieznany],   c1982.
300    a255, [1] strona :   bmapy ;   c24 cm.

336 aTekst   btxt   2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380 aKsiążki
380 aPublikacje naukowe
388 1 a1901-2000
388 1 a1945-1989
388 2 a1901-2000
388 2 a1945-1989
500    aSeminarium na temat: Gospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju, 30 maja – 2 czerwca 1982 r., Jadwisin k. Warszawy.
504    aBibliografia.
648 9 a1901-2000
648 9 a1945-1989
650 9 aGospodarka
650 9 aPlanowanie przestrzenne
650 9 aPodział administracyjny
650 9 aPolityka regionalna
650 9 aRegiony (administracja)
650 9 aRozwój regionalny
650 9 aSamorząd terytorialny
651 9 aJadwisin (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Serock)
651 9 aPolska
655 9 aMateriały konferencyjne
655 9 aPraca zbiorowa
658    aGospodarka, ekonomia, finanse
658    aPolityka, politologia, administracja publiczna
700 1 aJaroszyński, Adam d(1941- ).    eRedakcja
700 1 aKomorowski, Stanisław Maurycy d(1917-2007).    eRedakcja
700 12 aKukliński, Antoni d(1927-2015).  tDylematy polskiej przestrzeni
700 12 aRybicki, Zygmunt d(1925-1989).  tUwagi na temat położenia prawnego podstawowych i ponadpodstawowych jednostek podziału terytorialnego
700 12 aSobczak, Karol d(1931-2016).  tFunkcje gospodarcze województw
700 12 aJaroszyński, Adam d(1941- ).  tStruktura samorządu społecznego w ujęciu terytorialnym (ze szczególnym uwzględnieniem gminy)
700 12 aKołodziejski, Jerzy d(1933-2001).  tSytuacje konfliktowe w procesie sterowania rozwojem regionów wojewódzkich jako złożonych struktur przestrzennych
700 12 aJałowiecki, Bohdan d(1934-2020).  tRegionalne oblicze kryzysu
700 12 aPańko, Walerian d(1941-1991).  tPorównawcza ocena dwóch modeli organizacji terytorialnej kraju
700 12 aKokotkiewicz, Irena.   tPodział administracyjny kraju na tle dawnego podziału administracyjnego, podziałów planistycznych i resortowych
700 12 aKruczała, Jerzy d(1922-1995).   tPorównawcza ocena dwóch modeli organizacji terytorialnej kraju
700 12 aCiechocińska-Janowska, Maria.   tInfrastruktura społeczna a organizacja terytorialna kraju
700 12 aFrąckiewicz, Lucyna d(1926-2009).   tOcena gospodarki przestrzennej Górnego Śląska w kontekście terytorialnej organizacji kraju
700 12 aPiątek, Stanisław d(1951- ).   tRady narodowe jako podstawowe organy samorządu społecznego
700 12 aWierzbowski, Marek d(1946- ).   tStosunki między organami różnych stopni w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji
700 12 aCzechowski, Paweł d(1950- ).   tProblemy wzajemnych relacji pomiędzy terenowymi organami władzy i administracji w układzie poziomym
700 12 aSzajdakowska, Krystyna.   tOddziaływanie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej na jednostki niepodporządkowane
700 12 aGorzelak, Grzegorz d(1949- ).   tGospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju