Polemiki

008 181005s2018 pl 000 0 pol^^
009 b0000006073454
015      aPrasa 2018/10/05
040      aWA N cWA N
045 2   bd1989 bd2018
046      k2018
100 1   aBeniuszys, Piotr.    ePolemika
245 10 aEmpatia nie jest na rozkaz :   bpolemika z Wawrzyńcem Smoczyńskim / cPiotr Beniuszys.
246 30 aPolemika z Wawrzyńcem Smoczyńskim
260      c5 X 2018.

336 aTekst   btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1 a2001-
520 8 aPolemika z: Utracona miłość bliźniego : III RP rozsypała się kilka lat przed wygraną PiS / Wawrzyniec Smoczyński. W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 2018, nr 230.
648 9 a1901-2000
648 9 a1989-2000
648 9 a2001-
650 9 aPolityka
650 9 aReforma gospodarcza
650 9 aTransformacja systemu społeczno-gospodarczego
651 9 aPolska
655 9 aArtykuł z gazety
655 9 aPolemika
658   aGospodarka, ekonomia, finanse
658   aPolityka, politologia, administracja publiczna
773 0 iW:
tGazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze).
g2018, nr 232, s. 16-17

———————————————————————————————————————————–

008 200108s2020 pl |0000 pol c
009 b1000000481109
015 aPrasa 2020/01/08
040 aGD W cGD W dWA N
045 2 bd1848 bd2020
046 k2020
100 1 aSolecki, Andrzej Tomasz.   ePolemika
245 10 aPodatek miedziowy – jak to jest w USA / cAndrzej T. Solecki.
260 c3 I 2020.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1 a2001-
500    aPolemika do: Polskie podatki pod lupą USA / Jędrzej Bielecki. W: Rzeczpospolita. 2019, nr 271.
648 9 a1801-1900
648 9 a1901-2000
648 9 a2001-
650 9 aGórnictwo
650 9 aMiedź
650 9 aMinerały
650 9 aOpłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
650 9 aPodatki pośrednie
650 9 aPrawo geologiczne i górnicze
650 9 aRudy miedzi
651 9 aStany Zjednoczone (USA)
655 9 aArtykuł publicystyczny
655 9 aArtykuł z gazety
655 9 aPolemika
658   aGospodarka, ekonomia, finanse
658   aPolityka, politologia, administracja publiczna
658   aPrawo i wymiar sprawiedliwości
773 0 iW:
tRzeczpospolita (Wyd. zasadnicze).
g2020, nr 2, s. A 25

———————————————————————————————————————————-

008 171017s2017 pl |000 0 pol^^
009 b0000005769529
015       aBZCz 2017/59333
040       aWA N cWA N
045 0    bd1965
046       k2017
100 1   aKucharski, Wojciech    d(1978- ).    ePolemika
245 10 aCzy kardynał Stefan Wyszyński był współautorem Orędzia do biskupów niemieckich? : buwagi do rozważań Ewy K. Czaczkowskiej / cWojciech Kucharski. Odpowiedź na polemikę Wojciecha Kucharskiego / Ewa K. Czaczkowska.
260      c2017.

336 aTekst   btxt   2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aPublikacje naukowe
388 1 a2001-
520 8 aPolemika z: Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu Orędzia biskupów polskich do niemieckich : nieznane dokumenty w archiwum prymasa Polski / Ewa K. Czaczkowska. W: Przegląd Zachodni. 2016, nr 3.
600 19 aWyszyński, Stefan d(1901-1981)
648 9  a1901-2000
648 9  a1945-1989
650 9  aKościół a państwo
650 9  aOrędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich
651 9  aPolska
651 9  aRFN
655 9  aArtykuł z czasopisma naukowego
655 9  aArtykuł z czasopisma politologicznego
655 9  aPolemika
658     aHistoria
700 12 aCzaczkowska, Ewa K.    ePolemika.    tOdpowiedź na polemikę Wojciecha Kucharskiego
773 0 iW:
tPrzegląd Zachodni.
g2017, nr 1, s. 225-233

———————————————————————————————————————————-

008 210104s2021 pl |0000 pol c
009 b1000000850660
015      aPrasa 2021/01/04
035      a(PL)b1000000850660
035      a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9911769061105606
040      aWA N   cWA N   dWA N
045 0   bd2020
046      k2021
245 00 aTo przykład sukcesu, a nie katastrofy : b”Cyberpunk 2077″ /   cBorys i Kuba Stokalscy.
246 30 a”Cyberpunk 2077″
260     c4 I 2021.

336 aTekst   btxt   2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego   bn   2rdamedia
338 aWolumin   bnc   2rdacarrier

380     aArtykuły
380     aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1  a2001-
520 8  aPolemika z: Wolelibyśmy „Cyberpunka 2078” : klęska CD Project Red / Marlena i Marian Siwiakowie. W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 2020, nr 300.
610 29 aCD Projekt Red
648 9  a2001-
650 9  aBłąd (informatyka)
650 9  aCyberpunk 2077 (gra komputerowa)
650 9  aProducenci gier komputerowych
651 9  aPolska
655 9  aArtykuł z gazety
655 9  aPolemika
658     aGospodarka, ekonomia, finanse
658     aInformatyka i technologie informacyjne
700 1 aStokalski, Borys.   ePolemika
700 1 aStokalski, Kuba.   ePolemika
773 0 iW:
tGazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze).
g2021, nr 2, s. 12

———————————————————————————————————————————-

008 210104s2021 pl |0000 pol c
009 b1000000849831
015       aPrasa 2021/01/04
035       a(PL)b1000000849831
035       a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9911767694605606
040       aWA N   cWA N   dWA N
045 2    bd2020 bd2021
046       k2021
100 1   aKacpura, Krystyna.    ePolemika
245 10 aDlaczego sprzeciwiamy się referendum aborcyjnemu /   cKrystyna Kacpura.
260      c2-3 I 2021.

336 aTekst   btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1 a2001-
520 8 aPolemika z: Jak przyspieszyć realizację postulatów : spór o referendum aborcyjne / Andrzej Machowski. W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 2020, nr 304.
648 9 a1901-2000
648 9 a1989-2000
648 9 a2001-
650 9 aAborcja
650 9 aKobieta
650 9 aOpinia publiczna
650 9 aPolityka wewnętrzna
650 9 aPrawa człowieka
650 9 aPrawo medyczne
650 9 aReferendum
651 9 aPolska
655 9 aArtykuł z gazety
655 9 aPolemika
658    aMedycyna i zdrowie
658    aPolityka, politologia, administracja publiczna
658    aPrawo i wymiar sprawiedliwości
658    aSocjologia i społeczeństwo
773 0 iW:
tGazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze).
g2021, nr 1, s. 7