„Gdy rozerwą się więzy czasu… Kazania krótkie”


Autor: Michał Heller
Wydawnictwo: Copernicus Center Press

 

Najnowsza książka ks. prof. Michała Hellera, kosmologa, filozofa, matematyka, teologa, założyciela Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie to zbiór krótkich kazań pogrupowanych w tematyczne cykle (takie jak np. rzeczy ostateczne, Dekalog, błogosławieństwa), a także według okresów liturgicznych. Poprzednio: „Nauka i teologia – niekoniecznie tylko na jednej stronie” p. 22/19.

Wybitny uczony zamyśla się nad wiecznością, filozofią czasu, fundamentalnymi prawdami wiary, istotą chrześcijańskiego życia, historią ludzkości oraz prawdami życiowymi zawartymi w Piśmie Świętym. W przystępny, piękny, często poetycki sposób objaśnia znaczenie starzenia się, śmierci, dobra, szczęścia, mądrości, radości, miłości i wolności. W rozważanych czytaniach liturgicznych zwraca uwagę na kontrasty, paradoksy, metafory, literackie obrazy. W jego opowieściach Jezus Chrystus nazywany jest Wędrownym Nauczycielem, Biblia – Wielką Księgą Ludzkich Doświadczeń, Boża perspektywa – Pełnią Prawdy.

Jego krótkie, głęboko przemyślane, obrazowe kazania odnoszą się do Ewangelii, pokazując jej ponadczasowy przekaz. Pełno w nich wnikliwych wniosków, diagnoz, istotnych pytań, odwołań do egzegetów, myślicieli, teologów, pierwszych chrześcijan, jak też do dzieł literackich, kultury antycznej, kosmosu i natury. W tekstach znajdziemy również wiele ciekawych przemyśleń i refleksji, np. na temat ludzkiego losu nierozerwalnie związanego z losem Wszechświata, pasji miłości, egzystencjalnego optymizmu, czystości serca, światła rozumu oraz idei pełni. Publikacja z pewnością zainteresuje czytelników ceniących rozważania filozoficzno-teologiczne. Oprawa twarda, szyta. Polecam.

Zajrzeć do książki można tutaj: https://www.ccpress.pl/gdy-rozerwa-sie-wiezy-czasu-kazania-krotkie