Chrześcijanie wobec Żydów

Autor: Grzegorz Ryś
Wydawnictwo WAM

 

 

 

Książka arcybiskupa łódzkiego, doktora habilitowanego, historyka Kościoła dotyka trudnego tematu relacji pomiędzy chrześcijanami i Żydami w okresie od starożytności do końca średniowiecza.

Autor na początku kreśli tło historyczne, krótko przedstawiając losy narodu izraelskiego w czasach przedchrześcijańskich, pokazuje genezę wędrówek żydowskich w basenie Morza Śródziemnego. Dalsza część poświęcona jest sąsiedztwu Żydów i chrześcijan. Na podstawie tekstów źródłowych, w tym dokumentów papieskich, dzieł ojców Kościoła, kronik oraz kazań, poddano analizie początki kształtowania się chrześcijańskiej myśli teologicznej, tzw. teologii zastąpienia, która stała się źródłem wyraźnego w średniowieczu antysemityzmu. W okresie Inkwizycji doszło do wielu pogromów Żydów, niszczenia synagog, palenia Talmudu. Przytoczone w książce obrazy skłaniają do trudnych pytań o związek średniowiecznych prześladowań z Holocaustem.

Biskup Ryś zachęca, aby jego praca stała się początkiem kolejnych opracowań, które opisywałyby losy Żydów w Europie w czasach późniejszych i dałyby odpowiedź na wiele trudnych i bolesnych pytań o stosunki chrześcijańsko-żydowskie. Publikacja zawiera przypisy oraz bibliografię. Okładka twarda, szyta. Polecam zainteresowanym tematem.

Poprzednio na liście: „O bliskości. Jak żyć razem w podzielonym świecie” p. 11/2021.