Dotacja MKiDN na zakup zbiorów w 2023 r.

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin konkursów w latach 2023-2025, w ramach Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021-2025.

Więcej informacji na stronie:

https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2023