Program Stypendialny dla Twórców Ludowych

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Polski.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r. Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane do 24 maja 2023 r. i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.

 Zachęcamy do udziału!