Zabawa w więzienie : ogród zoologiczny jako laboratorium władzy Tomasz Nowicki

Zabawa w więzienie. Ogród zoologiczny jako laboratorium władzy

Zabawa w więzienie : ogród zoologiczny jako laboratorium władzy Tomasz NowickiAutor: Tomasz Nowicki                    Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

 

Niewiele ukazało się do tej pory opracowań, które podejmują problem socjalizacyjnego wymiaru odwiedzania zoo. Niedostatek badań prowadzonych w tym zakresie z pewnością spowoduje, że niniejsza publikacja – przynosząca wielokierunkową analizę zagadnienia – będzie stanowić cenne źródło dla badaczy zajmujących się studiami na styku pedagogiki kultury i animal studies.

Tomasz Nowicki – absolwent filozofii, doktor nauk społecznych – bada zjawisko doświadczenia zoo we wczesnym dzieciństwie, a ściślej tego, w jaki sposób wizyty w ogrodach zoologicznych, ale też teksty kulturowe wpływają na kształtowanie w wyobraźni dziecka podziału na to, co podmiotowe i przedmiotowe, a więc ludzkie i nieludzkie (zwierzęce). Prezentacja wyników badań pokazuje m.in., jak wygląda dziecięca definicja zoo oraz sposób postrzegania zwierząt i natury przez dzieci odwiedzające to miejsce, to analiza sposobów funkcjonowania zoo (z badań wyczytać można np. w jakim stopniu realizowany jest projekt edukacyjny, który teoretycznie stanowi jeden z głównych filarów istnienia ogrodów zoologicznych), odnosi się ponadto do kwestii oddziaływania książek obrazkowych (zdominowanych przez komercję, kicz i infantylizację, powierzchowną disneyowską estetyzację”), a także tzw. pośredników (czyli wydawców, rynku książki, autorów i rodziców) na wyobraźnię najmłodszego odbiorcy.

Książka zawiera tabele, ilustracje i obszerną bibliografię. Pozycja z przeznaczeniem do czytelni naukowych, ale też większych wypożyczalni. Polecam.

Oprawa miękka, klejona.