Dziedziczone blizny. Jak uwolnić się od traumy pokoleniowej i żyć swoim życiem?

Autor: Sabine Luck                                                      Wydawnictwo Otwarte

 

Specjalistka w dziedzinie terapii traumy pokoleniowej tym razem oferuje pomoc książkową. „Drzewo, koło którego pada jabłko naszego ja, to całe drzewo genealogiczne” – takie mądre zdanie czytamy w słowie wstępnym. Autorka przypomina, że w traumie pokoleniowej nie chodzi wyłącznie o powtórkę z rozrywki z błędów rodziców, dziadków. Błędy mogą sięgać daleko wstecz, do bardzo dawnych wydarzeń i czasów. To traumy nieuświadomione.

Istotą książki jest zrozumienie problemu, analityczna refleksja nad więzami rodzinnymi, nauka samodzielnego myślenia i samodzielnego życia, podejmowania decyzji w oderwaniu od jarzma przeszłości. W książce obok regularnego tekstu występuje wiele ćwiczeń (ze śladową ilością elementów niebibliotecznych; a wśród propozycji są nawet takie do wykonania w terenie), które pomogą zrozumieć mechanizm międzypokoleniowego przekazywania traum. Ćwiczenia są opisane pod kątem ryzyka emocjonalnego. Intrygująca rzecz jak na dość zamknięte ramy literatury poradnikowej. Oprawa miękka, klejona.