Ptaki. Przewodnik młodego przyrodnika

Autor: Dominik Marchowski                                  Wydawnictwo SBM

Przewodnik tematyczny, w którym w kolejności alfabetycznej (co stanowi dodatkowy porządkujący element i ułatwia korzystanie z książki) przedstawiono 45 występujących w Polsce gatunków ptactwa. Całość rozpoczyna się od informacji na temat kategorii zagrożenia gatunków wraz z wyjaśnieniami. Istnieje ich kilka, są umieszczone w tekście w charakterystycznych kolorowych ramkach. Struktura informacji o danym ptaku jest identyczna. Młody czytelnik zapozna się z gatunkiem, nazwą łacińską, rodziną, miejscami występowania, trybem życia i wyglądem. Do tego bogata dokumentacja zdjęciowa.

Ilość informacji zwięzła i trafiona. Najwięcej przeczytamy oczywiście o występowaniu i trybie życia. Wiele fragmentów opiera się na zasadzie ciekawostkowej, budzącej chęć do dalszej eksploracji tematu, jak np. zdanie „W Polsce, na terenie całego kraju, zamieszkuje co czwarty bocian biały żyjący na świecie”. Bociany, choć nasze i kochane, nie są jednak solą tej publikacji. Sądzę, że należy jej upatrywać w pokaźnej reprezentacji mniej oczywistych gatunków (np. taki kszyk – nareszcie zapis fonetyczny okazuje się poprawny!). Książka użyteczna i sympatyczna, że aż przymknę oko na literówkę w słowie „krytytcznie” na stronie 5. Oprawa twarda, szyta.