Zakłady poprawcze

008 200206s2019 pl |000 0 pol c
009 b1000000502581
015 aBZCz 2020/8238
024 7 a10.5604/01.3001.0013.6020 2doi
040      aWA N   cWA N   dWA N
041 0   apol    beng
045 2   bd2001    bd2019
046      k2019
245 00 aReintegracja wychowanków placówek resocjalizacyjnych :   buwagi o charakterze systemowym : raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka /   cPiotr Kładoczny, Marcin Wolny.
260      c2019.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aPublikacje naukowe
388 1 a2001-
504    aBibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 62.
546    aStreszczenie w języku angielskim.
648 9 a2001-
650 9 aOpieka społeczna
650 9 aReintegracja społeczna
650 9 aUsamodzielnianie wychowanków
650 9 aWsparcie społeczne
650 9 aZakłady poprawcze i wychowawcze
651 9 aPolska
655 9 aArtykuł problemowy
655 9 aArtykuł z czasopisma naukowego
655 9 aArtykuł z czasopisma pedagogicznego
658    aEdukacja i pedagogika
658    aSocjologia i społeczeństwo
700 1 aKładoczny, Piotr.    eAutor
700 1 aWolny, Marcin.    eAutor
773 0 iW:
tProblemy Opiekuńczo-Wychowawcze.
gR. 59, nr 9 (2019), s. 47-62