Pożarnictwo

Straż pożarna

008 201015s2019 pl |000 0 pol c
009 b1000000791765
040      aWA N    cWA N    dWA N
041 0   apol    beng
045 2   bd1989    bd2019
046      k2019
100 1   aŁopatowska, Agata.    eAutor
245 10 aOchotnicza Straż Pożarna w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego – na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Sieniawa /   cAgata Łopatowska.
260      c2019.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier
380      aArtykuły
380      aPublikacje naukowe
388 1   a2001-
504      aBibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 171-173.
546      aStreszczenie w języku angielskim.
610 29 aOchotnicza Straż Pożarna (Sieniawa)
648 9  a1901-2000
648 9  a1989-2000
648 9  a2001-
650 9  aBezpieczeństwo publiczne
650 9  aPożarnictwo
650 9  aSpołeczności lokalne
651 9  aSieniawa (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Sieniawa ; okolice)
655 9  aArtykuł problemowy
655 9 aArtykuł z pracy zbiorowej
655 9  aCase study (studium przypadku)
658     aBezpieczeństwo i wojskowość
658     aPrawo i wymiar sprawiedliwości
658     aSocjologia i społeczeństwo
773 0 iW:
tBezdroża bezpieczeństwa państwa z perspektywy Podkarpacia.
dRzeszów, 2019.
gs. 153-173


Strażacy

008 190123s2019####pl###########|000#0#pol#c
009 b1000000580194
015       aBL 2019
040       aLUBL M   cLUBL M   dLUBL M
045 2    bd1929 bd2019
046       k2019
090       r2019
100 0   a(RS).    eAutor
245 00 aZałożyciel straży pożarnej w Masowie skończył 90 lat /   c(RS).
246 3   aZałożyciel straży pożarnej w Masowie skończył dziewięćdziesiąt lat
260      c22 I 2019.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380 aArtykuły
380 aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1 a2001-
500 aFotografia kolorowa.
600 19 aOchal, Lucjan   d(1929- )
610 29 aOchotnicza Straż Pożarna (Masów)
648 9 a1901-2000
650 9 aImprezy
650 9 aObchody
650 9 aOchotnicza straż pożarna (OSP)
650 9 aPożarnictwo
650 9 aStrażacy
650 9 aStraż pożarna
651 9 aDęblin (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Dęblin)
651 9 aMasów (Dęblin ; część miasta)
655 9 aArtykuł publicystyczny
655 9 aArtykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 9 aArtykuł z gazety
655 9 aBiografia
658 aBezpieczeństwo i wojskowość
773 0 iW:
tDziennik Wschodni.
g2019, nr 15, s. 9


Sport pożarniczy, pokazy

008 201009s2020 pl |000 0 pol c
009 b1000000785740
015      aBZCz 2020/71942
040      aWA N   cWA N   dWA N
045 2   bd1860    bd1900
046      k2020
100 1   aKarolczak, Waldemar.    eAutor
245 10 aPokazy i ćwiczenia z nowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym /   cWaldemar Karolczak.
260      c2020.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn   2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380    aArtykuły
380    aPublikacje popularnonaukowe
388 1 a2001-
648 9 a1801-1900
650 9 aPożarnictwo
650 9 aStraż pożarna
650 9 aSport pożarniczy
650 9 aStrażacy
650 9 aSprzęt ratowniczo-gaśniczy
651 9 aPoznań (woj. wielkopolskie)
655 9 aArtykuł problemowy
655 9 aArtykuł z czasopisma historycznego
655 9 aArtykuł z czasopisma społeczno-kulturalnego
658    aHistoria
773 0 iW:
tKronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania.
g2020, [nr] 3, s. 178-195