Służba więzienna

008 200708s2019 pl |000 0bpol c
009 b1000000700421
015      aBZCz 2020/51204
040      aWA N    cWA N    dWA N
041 0   apol    beng
045 2   bd1927    bd1939
046      k2019
100 1   aŁabędzka, Barbara.    eAutor
245 10 aAndrzej Reszczyk – funkcjonariusz więzienia na Świętym Krzyżu (1927-1939) /    cBarbara Łabędzka.
260      c2019.

336 aTekst    btxt    2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego    bn    2rdamedia
338 aWolumin    bnc    2rdacarrier

380       aArtykuły
380       aPublikacje naukowe
388 1    a2001-
504       aBibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 140-141.
546       aStreszczenie w języku angielskim.
600 19 aReszczyk, Andrzej    d(1899-1968)
610 29 aKieleckie Więzienie Poprawcze (Nowa Słupia)
648 9  a1901-2000
648 9  a1918-1939
650 9  aAdministracja
650 9  aSłużba więzienna
650 9  aWięziennictwo
651 9  aŁysa Góra (Góry Świętokrzyskie)
655 9  aArtykuł z czasopisma archiwistycznego
655 9  aArtykuł z czasopisma historycznego
655 9  aArtykuł z czasopisma naukowego
655 9  aBiogram
658     aBezpieczeństwo i wojskowość
658     aHistoria
773 0 iW:
tŚwiętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne.
gT. 8 (2019), s. 121-141