Służba więzienna

 Służba więzienna

008 200708s2019 pl |000 0bpol c
009 b1000000700421
015 aBZCz 2020/51204
040 aWA N cWA N dWA N
041 0 apol beng
045 2bd1927 bd1939
046 k2019
100 1 aŁabędzka, Barbara. eAutor
245 10 aAndrzej Reszczyk – funkcjonariusz więzienia na Świętym Krzyżu (1927-1939) / cBarbara Łabędzka.
260 c2019.

336 aTekst btxt 2rdacontent
337 aBez urządzenia pośredniczącego bn 2rdamedia
338 aWolumin bnc 2rdacarrier

380 aArtykuły
380 aPublikacje naukowe
388 1 a2001-
504 aBibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 140-141.
546 aStreszczenie w języku angielskim.

600 19 aReszczyk, Andrzej d(1899-1968).
610 29 aKieleckie Więzienie Poprawcze (Nowa Słupia)
648 9 a1901-2000
648 9 a1918-1939
650 9 aAdministracja
650 9 aSłużba więzienna
650 9 aWięziennictwo
651 9 aŁysa Góra (Góry Świętokrzyskie)
655 9 aArtykuł z czasopisma archiwistycznego
655 9 aArtykuł z czasopisma historycznego
655 9 aArtykuł z czasopisma naukowego
655 9 aBiogram
658 aBezpieczeństwo i wojskowość
658 aHistoria
773 0 iW:
tŚwiętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne.
gT. 8 (2019), s. 121-141