Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920 Andrzej Friszke

„Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920”

Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920 Andrzej FriszkeAutor: Andrzej Friszke                                          Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 

„Państwo czy rewolucja” widziana z niektórych pozycji może wydać się pracą niewygodną, jątrzącą. Chodzi oczywiście o obiegowe poglądy na temat komunizmu w Polsce. Ustrój ten większością zgodnych głosów poszedł wraz ze sztandarem w odstawkę, z lamusa wyciąga się czasem jakiś rekwizyt na potrzeby kina, literatury albo konferencji.

Friszke jako profesor patrzy szerzej, nie dyskwalifikuje części naszej historii; historii współtworzonej przez socjalistów i komunistów. Postawa rewizjonisty w kontekście przełomu XIX i XX stulecia jest postawą słuszną. Powstanie w 1892 Polskiej Partii Socjalistycznej należy uznać za fakt w pewnym sensie przełomowy. Friszke przypomina wiele zapomnianych postaci (np. Marcina Kasprzaka), ale też z profesorską odwagą ponownie wydobywa na światło dzienne socjalistyczną przeszłość Józefa Piłsudskiego. Wskazuje na osiągnięcia rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

To oczywiście tylko wyimki z tego prawdziwego studium dawnej roli socjalizmu w polskiej historii. Friszke dokonuje dekonstrukcji, ale nie wprowadza nowego mitu. Jest po prostu wiarygodny naukowo. Książka spełnia rzecz jasna wszelkie wymogi stawiane pracom akademickim (przypisy końcowe, indeks osobowy, podzielona bibliografia), ale niekoniecznie musi powędrować jedynie do czytelni naukowych i większych wypożyczalni. Może zainteresować każdego czytelnika zainteresowanego naszą przeszłością. Oprawa twarda, szyta. Poprzednio zaprezentowaliśmy: „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarność i KSS KOR 1981-1984” (p. 2/18).