Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia Wacław Lewandowski

„Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia”

Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia Wacław LewandowskiAutor: Wacław Lewandowski                                  Wydawnictwo: Instytut Literatury

 

Kolejna publikacja z cennej serii Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”. Wacław Lewandowski – profesor UMK w Toruniu – przypomina w krótkim acz treściwym opracowaniu postać Jana Lechonia, zapomnianego poety związanego ze słynną grupą Skamander, autora ich programotwórczego wiersza „Herostrates”. Lechoń pisał również intrygujący dziennik w ramach terapii zaleconej przez psychologa, czym prawdopodobnie odłożył w czasie samobójstwo popełnione ostatecznie w 1956 roku w Nowym Yorku.

Lewandowski przypomina istotne fakty z życia artysty, poddaje analizie najważniejsze tomy poetyckie („Karmazynowy poemat”; „Srebrne i czarne”), wskazuje na zróżnicowanie dorobku Lechonia – zamykanego błędnie jedynie do skamandryckiego kręgu. Całość wieńczy dość obszerna antologia wierszy wybranych przez Lewandowskiego. Przedruki mają tu też późne i rozproszone teksty Lechonia. Oprawa miękka, klejona.