Koniec z Mileną Per Nilsson

Koniec z Mileną?

Koniec z Mileną Per NilssonAutor: Per Nilsson                                                                  Ilustratorka: Pija Lindenbaum                                            Wydawnictwo: Zakamarki

Poziom: BD II/III

Czwarta część genialnej serii o uczuciowych perturbacjach Dawida – ucznia szkoły podstawowej. Poprzednio zaprezentowaliśmy: „Na zawsze Milena” (p. 7/2019). Wyjątkowość serii polega nie tylko na wysokiej jakości literackiej. Równie istotne jest postawienie w centrum zainteresowania nie pierwszej miłości w wersji dla starszej młodzieży, nastolatków – tylko w wersji dla dzieci, której przeznaczenie wiekowe dobrze odwzorowuje klasyfikacja BD II/III. Uczucia osób w tym wieku są rzadko opisywane, a jeszcze rzadziej rzetelnie.

Dawid w najnowszej odsłonie chodzi z Mileną; przy czym należy dopowiedzieć, że chodzi głównie na spacery z psem w towarzystwie wspomnianej dziewczyny. Taka forma relacji jest absolutnie czysta, granicząca pewnie z ideą miłości jako takiej. „Schadzki” Dawida i Mileny przypominają spotkania bohatera i bohaterki filmu „Motyle” Janusza Nasfetera. Nawet i te czyste duszyczki dogania rzeczywistość, ingerencja z zewnątrz. Wyrwane z kontekstu słowa Dawida, który, sprowokowany przez starszych kolegów, wypowiada dwuznaczną kwestię. Ta rani Milenę, relacja się psuje, w konsekwencji Dawid spaceruje teraz tylko z psem. Muszę dodać, że starsi koledzy zmanipulowali słowa Dawida w taki sposób, że nabrały one sensu erotycznego. W moim odczuciu autor wybrał słuszną drogę poruszenia tego wątku nie wprost, niemniej skutecznie zaznaczył jego obecność w szkolnych żartach czy też szerzej – po prostu w szkolnej rzeczywistości.

Podtekst erotyczny pełni tutaj funkcję ostrzeżenia przed szkodliwością niewyjaśnionej plotki, co przekłada się na ogólny obraz trudów relacji damsko-męskich, kontaktów rówieśniczych. Ta niesłychanie mądra i subtelna powieść może służyć jako narzędzie w rozmowie z dzieckiem na temat dojrzewania psychofizycznego. Fabuła rozgrywa się w ciągu pięciu dni. Identyczna struktura charakteryzuje poprzednie części. Znajomość poprzednich tomów nie jest bezwzględnie konieczna, choć generalnie warto zgromadzić wszystkie. Oprawa twarda, szyta.