Konarzewo Czartoryskich

Konarzewo Czartoryskich 1925-1941

Konarzewo Czartoryskich

Znakomity przykład działalności wydawniczej Ośrodka KARTA. Ten epistolarny portret rodziny Czartoryskich ze wsi Konarzewo rozciąga się na długie lata 1925-1941, dając wgląd zarówno w osobiste perypetie arystokratów, jak i ich bardziej publiczne funkcjonowanie na tle zmieniającego się państwa okresu II Rzeczypospolitej. Większość tekstu to wymiana korespondencji między rodzicami a dziećmi, ale oczywiście nie tylko. Konfiguracje są rozmaite. Dominujący wątek stanowią losy rodziny i życie w pałacu. Redaktor Aleksiej Rogozin umiejętnie zachował chronologię i logikę wydarzeń, kulturalnie unikając fragmentów bardziej intymnych (choroby, pobyty w szpitalu). W tekście pojawiają się dodatkowe dokumenty z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Okazale prezentuje się szata graficzna (zdjęcia pochodzą z albumów fotograficznych pochodzących ze zbiorów rodzinnych). Piękna rekonstrukcja dawnej Polski z perspektywy zamożnego i jednego z najbardziej znanych rodów. Oprawa twarda, szyta.