Persowie. Epoka wielkich królów

Autor: Lloyd Llewellyn-Jones
Wydawnictwo: Rebis

 

Brytyjski profesor historii starożytnej na uniwersytecie w Cardiff, wybitny znawca dziejów i kultur Persji, Bliskiego Wschodu i Grecji oraz autor książek historycznych przedstawia nowe, oparte na starożytnych perskich źródłach spojrzenie na historię Persji, jej miejsce w starożytności oraz wkład w światową cywilizację.

W prezentowanej książce próbuje sprostować zadawnione poglądy i – jak twierdzi – krzywdzące przekłamania na temat Persów, którzy np. w greckich narracjach historycznych ukazywani byli jako barbarzyńcy, tyrańscy ciemiężcy wolnego świata. Na podstawie staroperskich inskrypcji, materiałów archeologicznych i innych źródeł układa perską wersję starożytnej przeszłości Iranu, z której wyłania się obraz ludu o „wyrafinowanej kulturze i życiu społecznym, silny gospodarczo, potężny militarnie i uzdolniony intelektualnie” (s. 21). W pierwszej części książki opisuje narodziny perskiego imperium od maleńkiego plemiennego państewka na terenie dzisiejszego południowo-zachodniego Iranu oraz kształtowanie się perskiej tożsamości, przybliża też postać „ojca Persów” – Cyrusa Wielkiego.

Druga część koncentruje się na okresie rządów wielkich królów Persji z dynastii Achemenidów, głównie Dariusza I, i omawia funkcjonowanie perskiego imperium oraz życie codzienne w starożytnej Persji. Poruszone są tu kwestie dotyczące m.in. systemu rządów, budowy pałaców, roli kobiet w rodzinie królewskiej, kultu bogów czy funkcji kapłanów. Trzecia część przedstawia dalsze dzieje imperium perskiego obejmujące sto lat po śmierci Dariusza Wielkiego. W epilogu profesor analizuje wpływ perskiej przeszłości na irańską teraźniejszość.

Obszerne, ciekawe, napisane lekkim piórem opracowanie, które będzie pasjonującą lekturą dla miłośników historii i archeologii. Książka zawiera przypisy końcowe, literaturę uzupełniającą, indeks oraz czarno-białe, jak i kolorowe ilustracje. Okładka twarda, szyta. Polecam zainteresowanym tematem.