Pastwisko. Jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim Kościołem

Autor: Ignacy Dudkiewicz                                            Wydawnictwo Agora

 

Ignacy Dudkiewicz to redaktor naczelny „Magazynu Kontakt” reprezentującego środowisko lewicy katolickiej. Jako człowiek związany z Kościołem ma więc pełne prawo wypowiadać się na temat jego słabości i ograniczeń. „Pastwisko” to zapewne jeden z najpoważniejszych głosów w tym obszarze. Autor poświęcił swojej książce kilka lat, w trakcie których przeprowadzał rozmowy z ludźmi funkcjonującymi w strukturach tej instytucji albo też blisko z nią związanymi.

Mamy tu więc opinie biskupów, szeregowych księży, zakonników i zakonnic czy w końcu świeckich współpracowników kościoła. Wypowiadają się tu zarówno ci, którzy stanowią bardziej konserwatywne skrzydło tej instytucji, jak i zwolennicy nurtu postępowego, jakkolwiek ci ostatni najwyraźniej nie mają silnej reprezentacji w łonie Episkopatu. Dudkiewicz zadając swoim rozmówcom pytanie o to, kto dziś sprawuje władzę w kościele, usiłuje zrekonstruować mechanizmy kształtujące jego rozwój, a w zasadzie obecną stagnację tej – niegdyś postępowej- instytucji. Wielu rozmówców autora analizowanej pracy, wypowiadających się często anonimowo – co szczególnie dotyczy zakonnic – deklaruje zarówno głębokie przywiązanie do wiary, jak i równie silne rozczarowanie strukturą w której tę wiarę przyszło im realizować.

Podejmują tematy znane już czytelnikom z debaty publicznej takie jak chociażby brak stanowczych działań w zakresie pedofilii, brak przejrzystości finansowej, nadużycia wynikające ze źle rozumianej zasady posłuszeństwa i hierarchii, problemów natury psychologicznej, z którymi mierzą się duchowni czy marginalizowania roli kobiet w tej instytucji. Analizowana praca podejmuje kwestie ważne zarówno z perspektywy wierzących zaniepokojonych sytuacją kościoła, jak i pozostałych obserwatorów życia publicznego w Polsce. Oprawa miękka, klejona. Anna Karczewska