Jak czesać włochatą kulę. Matma bez liczb


Autor: Milo Beckman
Wydawnictwo: Feeria Science

 

 

Książka amerykańskiego pasjonata i popularyzatora matematyki, który ukończył studia matematyczne mając szesnaście lat, to opowieść o matematyce bez użycia liczb.

Autor skupia się na matematyce w ujęciu abstrakcyjnym, niezwiązanym z rzeczywistością, dotykając trzech działów nauk matematycznych: topologii, zajmującej się przestrzenią, kształtem i ich przekształceniami, analizy badającej funkcje o wartościach rzeczywistych oraz algebry, skupiającej na zbiorach oraz działaniach, które na tych zbiorach można przeprowadzić. Taki sposób prezentowania matematyki jest diametralnie różny od nauczania tego przedmiotu w szkole, gdzie podstawą są liczby, a nie operacje na abstrakcyjnych pojęciach. Na pierwszy rzut oka, takie podejście wydaje się trudniejsze, ale autor w pasjonujący sposób temu zaprzecza. Operując w świecie abstrakcji bardzo przystępnie wyjaśnia trudne matematyczne zagadnienia, takie jak np. wielowymiarowość.

Człowiek porusza się w przestrzeni trójwymiarowej opisującej położenie trzema współrzędnymi, ale rzeczywistość cztero- (lub więcej) wymiarowa wymyka się naszej wyobraźni. Zagadnienie to zostało w książce obrazowo wytłumaczone na przykładzie pieczenia ciasta. Wynik tej operacji zależy od wielu czynników: składników i ich ilości, temperatury i czasu pieczenia. Jeśli każdy z tych czynników potraktujemy jako jedną ze współrzędnych przestrzennych, to okazuje się, że pieczenie ciasta to poruszanie się w wielowymiarowej przestrzeni. Czesanie tytułowej włochatej kuli to czynność, którą codziennie wykonuje wielu mężczyzn próbując ukryć na swojej głowie obszary przerzedzonych włosów. Niestety dla nich prawa matematyki są nieubłagane, na kuli nie da się tak ułożyć włosów, aby zakryć ją całkowicie, zawsze co najmniej jeden punkt łysiny będzie widoczny.

Ciekawa książka ukazująca matematykę jako zbiór pojęć, czystą naukę, którą można uprawiać abstrahując od rzeczywistości. Zawiera czarno-białe ilustracje. Okładka miękka, klejona. Polecam zainteresowanym tematem.