MUR : ilustrowany atlas architektury Muranowa Beata Chomątowska Grzegorz Piątek Katarzyna Uchowicz

MUR : ilustrowany atlas architektury Muranowa

MUR : ilustrowany atlas architektury Muranowa Beata Chomątowska Grzegorz Piątek Katarzyna UchowiczAutorzy: Beata Chomątowska, Grzegorz Piątek, Katarzyna Uchowicz                                                                    Wydawnictwo Centrum Architektury

 

 

Pomysłodawczynią przewodników po warszawskich dzielnicach, wśród których kolejną pozycję zajmuje prezentowany tom, jest Magdalena Piwowar. Po sukcesie albumu wydanego w 2012 r. z najbardziej interesującymi budynkami Saskiej Kępy: “SAS”, związana z Warszawą architektka we współpracy z fundacją Centrum Architektury przygotowała kolejne atlasy: “ŻOL”, “MOK”, “OCH”, “POW”, “PRA” i “ŚRÓD PN”.

Pozycja, która dołączyła do kolekcji w 2022 r., oparta jest na tej samej koncepcji graficznej, co poprzednie albumy. Składają się na nią opisane zwięzłymi fragmentami tekstu (w języku polskim i angielskim) syntetyczne rysunki, które w niniejszym atlasie ilustrują m.in. budynek Dworca Gdańskiego, biurowiec Intraco, kamienicę braci Goldbandów i osiedle Dzika, umieszczone w chodniku znaczniki granic getta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, relikty Nalewek, liczący 27 kondygnacji i 100 metrów wysokości Błękitny Wieżowiec, Żydowski Instytut Historyczny, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Szpital Ginekologiczno-Położniczy św. Zofii, powstałe w latach 50. ubiegłego wieku socrealistyczne oraz typowo modernistyczne kamienice z lat 30., pawilony handlowe, mural poświęcony Bohdanowi Lachertowi, a także pomniki i architektoniczne detale rzeźbiarskie.

W przedstawiającym zarys historii dzielnicy wstępie autorzy podpowiadają, w jaki sposób warto przyglądać się opisywanej przestrzeni. Porównując współczesny Muranów do palimpsestu, wskazują na trzy tworzące go warstwy: pierwsza to, zachowany głównie w formie archiwaliów, przedwojenny urbanistyczny i architektoniczny kształt obszaru, druga – wykorzystane w południowej części osiedla jako cokół i budulec nowych domów gruzowisko po getcie i trzecia – to, co obecnie widać na powierzchni, czyli wielkie osiedle mieszkaniowe.

Pozycja skierowana jest do miłośników architektury, zwłaszcza zainteresowanych architekturą Warszawy. Atlas zawiera indeks nazwisk i pracowni architektonicznych oraz bibliografię.

Oprawa twarda, szyta.