Reguła mnicha. Czego o uważności możemy dowiedzieć się od średniowiecznych zakonników


Autor: Jamie Kreiner
Wydawnictwo: Hi:story

 

 

Książka amerykańskiej mediewistki, profesorki na University of Georgia, to ciekawa opowieść o zmaganiach chrześcijańskich mnichów późnej starożytności i wczesnego średniowiecza z rozpraszającymi ich bodźcami oraz nieuwagą.

Wydawać by się mogło, że w czasach, w których nie było telefonów komórkowych, mediów społecznościowych i innych technologicznych rozpraszaczy, o wiele łatwiej było ze skupieniem uwagi. Autorka niniejszej pracy przekonuje jednak, że żyjący ponad półtora tysiąca lat temu mnisi i mniszki również mieli trudności z koncentracją i szukali sposobów na poradzenie sobie z rozkojarzeniem. Opierając się na bogatym materiale źródłowym dotyczącym wczesnochrześcijańskiej kultury monastycznej omawia źródła problemów mnichów ze skupieniem na sprawach boskich i zobowiązaniach etycznych, pokazuje też ich walkę z nieuwagą. W celu zgłębienia tematu bada liczne żywoty mnichów, aspekty życia monastycznego, klasztorne reguły, praktyki i rozkład dnia. Śledzi drogę typowego mnicha od porzucenia „świata” wraz z jego pokusami i wycofania się ze społeczeństwa przez praktyki ascetyczne i dążenie do samokontroli we wspólnocie klasztornej do prób całkowitego oddania się sprawom boskim.

Kreiner w poszczególnych rozdziałach opisuje doświadczenia mnichów i mniszek związane z radzeniem sobie ze światem, swoją wspólnotą lub życiem w odosobnieniu, ciałem, księgami, zawodnością pamięci i niepożądanymi, natrętnymi myślami rozpraszającymi umysł. Przedstawia także opracowane przez nich praktyki i techniki mające im pomagać w osiągnięciu skupienia.

Solidnie opracowana, przystępnie napisana, pełna ciekawych faktów książka historyczna znakomicie przybliżająca życie średniowiecznych mnichów i ich duchowe mądrości. Czytelnicy znajdą tu też odniesienia do współczesnego świata. Publikacja zawiera obszerne przypisy, czarno-białe ilustracje oraz bibliografię w formie kodu QR.

Okładka miękka, klejona. Polecam.