„Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par”


Autor: Szymon Chrząstowski
Wydawnictwo: PWN

 

Książka doktora Szymona Chrząstowskiego, psychoterapeuty par i rodzin, wykładowcy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona jest jednemu z nurtów psychoterapii par – narracyjnej terapii więzi (łączącej psychoterapię systemową, terapię narracyjną oraz terapię przywiązania), której kluczowym elementem jest budowanie bezpieczeństwa. Przedstawia najważniejsze założenia narracyjnej terapii więzi, jej etapy, sposoby budowania poczucia bezpieczeństwa w parze, strategie regulowania emocji, a także techniki terapeutyczne pomocne w wypracowaniu zmian.

Autor w bardzo obrazowy sposób omawia zagadnienia związane z narracyjną terapią więzi, np. wspólne życie w parze porównuje do wędrowania, więź do dobrych jakościowo butów, a zranienie więzi do kamyka w bucie; pary przyrównuje też do odmian róż. Podkreśla wagę i znaczenie w życiu człowieka opowieści, które składają się na jego tożsamość. W swoich rozważaniach odwołuje się zarówno do wyników badań naukowych, jak też do swoich wędrówek po Wielkiej Brytanii, ulubionych miejsc, obrazów, murali, wierszy i prozy. Pokazuje, jak doświadczenia psychoterapeuty i pacjenta można analizować w kontekście kultury oraz sztuki.

Książka podzielona jest na pięć rozdziałów, każdy z nich rozpoczyna fragment historii pary (Krystyny i Adama) oraz relacji z przebiegu ich sesji terapeutycznej, następnie znajdują się rozważania dotyczące poruszanych tematów, na końcu zaś pytania, „zabawy” i zadania zachęcające czytelnika do refleksji. Autor dzieli się swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz udziela wielu wskazówek psychoterapeutom, podkreślając, jak ważne jest okazywanie pacjentowi troski i wsparcia.

Publikacja ma formę przewodnika skierowanego do psychoterapeutów, ale będzie też ciekawą lekturą dla czytelników interesujących się psychologią oraz wykorzystaniem kontekstów kulturowych we współczesnej psychoterapii. Zawiera przypisy, literaturę cytowaną oraz spis wymienianych w tekście dzieł sztuki. Oprawa miękka, klejona. Polecam zainteresowanym tematem.