Wielcy filozofowie


Autor: Clive Gifford
Ilustracje: Sam Kalda
Wydawnictwo: Znak Emotikon

 

Wielkoformatowa, pięknie wydana publikacja popularnonaukowa z zakresu filozofii autorstwa nagradzanego angielskiego pisarza i dziennikarza; poprzednio na liście: „Świat starożytny w 100 słowach” p. 5/2021.

Clive Gifford zachęca młodych czytelników do poznawania filozofii, która może im pomóc w samodzielnym myśleniu, rozwiązywaniu problemów czy formułowaniu argumentów w dyskusji. Proponuje im przegląd najciekawszych idei, myśli, prądów i problemów filozoficznych na przestrzeni dziejów – od filozofów starożytnych do współczesnych myślicieli. Wiedza filozoficzna podana jest w porządku chronologicznym i uporządkowana według haseł tematycznych zawierających zwięzły życiorys omawianego filozofa oraz ciekawe informacje o jego dziełach, poglądach i poruszanych przez niego kwestiach. I tak na przykład hasło „cnota” opisuje Konfucjusza, „prawda” – Sokratesa, „szczęście” – Arystotelesa, „wolna wola” – św. Augustyna z Hippony, „wyobraźnia” – Kartezjusza, „empiryzm” – Johna Locke’a, „wolność” – Jeana Jacquesa Rousseau, „feminizm” – Mary Wollstonecraft, „walka klas” – Karola Marksa, a „zło” –  Hannah Arend.

Każdemu z tych filozofów i myślicieli poświęcona jest rozkładówka wypełniona atrakcyjnie zaprojektowanymi przez amerykańskiego artystę Sama Kaldę ilustracjami, w które wkomponowana została zwięzła treść podzielona na kilka zagadnień.

Książka w klarowny sposób pokazuje, jak rozwijała się na przestrzeni wieków myśl filozoficzna i wpływała na odbiór świata ówczesnych ludzi. Będzie ona ciekawym wprowadzeniem do filozofii dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej, licealistom pomoże uporządkować wiedzę z tego przedmiotu, przyda się też nauczycielom jako pomoc uatrakcyjniająca lekcje. Pozycja zawiera słowniczek. Oprawa twarda, szyta. Polecam zainteresowanym tematem.