Demencja. Podróż do nieznanych światów


Autorka: Dasha Kiper
Wydawnictwo: Copernicus Center Press

 

 

Książka amerykańskiej psycholożki klinicznej, która prowadzi grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na demencję, to ciekawa próba zgłębienia dylematu opiekuna.

Autorka z ogromną wrażliwością i empatią pochyla się nad problemami opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi, którzy doświadczają wielu emocjonalnych trudności, frustracji i przygnębienia. W książce łączy studia przypadków, rozważania filozoficzne, własne obserwacje, interpretacje tekstów literackich oraz informacje naukowe dotyczące funkcjonowania mózgu. W poszczególnych rozdziałach omawia różne aspekty choroby Alzheimera, przejawy chaotycznego działania mózgu, niejednoznaczne, skomplikowane zachowania pacjentów oraz związane z nimi reakcje i dylematy opiekunów, wyjaśniając przyczyny błędów w komunikacji pomiędzy opiekunem a pacjentem. Porusza tu tematy dotyczące stylów przywiązania, złudzeń poznawczych związanych z demencją, roli świadomości w zachowaniu, samoregulacji czy „ślepoty” na demencję.

Pokazuje różne oblicza tej choroby, która z jednej strony prowadzi do wzrostu napięcia w relacjach i zaostrza konflikty, z drugiej zaś strony może wydobyć ciepłe uczucia, bliskość i czułość. W książce poznajemy m.in. historię dziewięćdziesięcioośmioletniego mężczyzny, ocalałego z Holocaustu oraz jego skomplikowanych relacji z dorosłym synem czy też relację żony chorego na demencję mężczyzny, który uważał ją za oszustkę udającą jego żonę (ujawnił się u niego tzw. lewopółkulowy interpretator). Z problemami mierzą się nawet opiekunowie dobrze obeznani z naturą schorzenia, którzy często naginają przejawy demencji, aby pasowały do znanego im obrazu współmałżonka czy rodzica, albo nieodpowiednio reagują na niewłaściwe zachowania lub urojenia chorego. Wiele przykładów pokazuje, jak choroba Alzheimera odbiera kontrolę nie tylko pacjentom, ale też opiekunom.

Książka pomaga lepiej zrozumieć nie tylko istotę tej trudnej choroby, ale też dylematy moralne i punkt widzenia opiekunów. Zawiera przypisy końcowe i indeks. Okładka miękka, klejona. Polecam zainteresowanym tematem.