Pola 336, 337, 338

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy w naszej bazie Bibliografii woj. Mazowieckiego stosowanie nowych pól:

336  Typ zawartości dokumentu (P)
|a termin opisujący typ zawartości (P)
|b kod określający zawartość (P)
|2 źródło (terminu i kodu) (NP)

337  Typ mediów  = Tryb odtwarzania (w BN) (P)
|a tryb odtwarzania (P)
|b kod typu mediów(P)
|2 źródło (terminu i kodu) (NP)

338  Typ/rodzaj nośnika (P)
|a termin opisujący typ nośnika (P)
|b kod typu nośnika (P)
|2 źródło (terminu i kodu) (NP)

Zastępują one podpole h (typ dokumentu) z pola 245.
Pola wraz ze wzorem ich wypełnienia są zamieszczone w naszym serwisie „Koszykowa dla Bibliotekarza”, zakładki – Mazowiecki Bibliograf – Format MARC21 – Szablony (Formatki) i wzory opracowania (dalej należy wybrać potrzebny szablon):
http://warsztat.koszykowa.pl/mazowiecki-bibliograf/format-marc21/szablony-formatki-i-wzory-oprac/

Poniżej pełna lista wzorców dla poszczególnych typów dokumentów:

Książka
336 Tekst \b txt \2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego \b n \2 rdamedia
338 Wolumin \b nc \2 rdacarrier

Dla albumów, ilustrowanych katalogów wystaw, komiksów, ilustrowanych książek dla dzieci
dodać drugie pole 336 z zawartością:

336 Obraz \b sti \2 rdacontent

Fragment
336  Tekst |b txt ||2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338  Wolumin |b nc |2 rdacarrier

Czasopismo
336  Tekst |b txt |2 rdacontent
337  Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 Wolumin |b nc |2 rdacarrier

Artykuł
336 Tekst |b txt |2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego |b n |2 rdamedia
338 |Wolumin |b nc |2 rdacarrier

Dokument dźwiękowy muzyczny
336 Muzyka \b prm \2 rdacontent
337 Audio \b s \2 rdamedia
338 Płyta audio \b sd \2 rdacarrier
lub
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier (dostępne online)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny
336 Słowo mówione \b spw \2 rdacontent
337 Audio \b s \2 rdamedia
338 Płyta audio \b sd \2 rdacarrier
lub
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier (dostępne online)

Druk muzyczny
336 Nuty \b ntm \2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego \b n \2 rdamedia
338 Wolumin \b nc \2 rdacarrier
338 Arkusz \b nb \2 rdacarrier (dla dokumentu muzycznego liczącego do 4 stron)

Mapa
336 Mapa 2D \b cri \2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego \b n \2 rdamedia
338 Wolumin \b nc \2 rdacarrier (dla atlasu)
338 Arkusz \b nb \2 rdacarrier (dla mapy)

Dokument ikonograficzny
336 Obraz \b sti \2 rdacontent
337 Bez urządzenia pośredniczącego \b n \2 rdamedia
338 Wolumin \b nc \2 rdacarrier (dla albumów)
338 Arkusz \b nb \2 rdacarrier (dla plakatów)
338 Karta \b no \2 rdacarrier (dla pocztówek)

Film
336 Obraz ruchomy 2D \b tdi \2 rdacontent
337 Wideo \b v \2 rdamedia
338 Płyta wideo \b vd \2 rdacarrier
lub
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dysk komputerowy \b cd \2 rdacarrier (dostępne na CD-ROMACH)
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier (dostępne online)

Plik komputerowy (tekstowy)
336 Tekst \b txt \2 rdacontent (najczęściej dokumenty tekstowe w formacie PDF)
dodatkowo
336 Obraz \b sti \2 rdacontent
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dysk komputerowy \b cd \2 rdacarrier (dostępne na CD-ROMACH)
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier (dostępne online)

Strona internetowa
336 Tekst \b txt \2 rdacontent
dodatkowo
336 Obraz \b sti \2 rdacontent
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier

Blog
336 Tekst \b txt \2 rdacontent
dodatkowo
336 Obraz \b sti \2 rdacontent
337 Komputer \b c \2 rdamedia
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier

Radio
336 Muzyka \b prm \2 rdacontent
336 Słowo mówione \b spw \2 rdacontent
337 Audio \b s \2 rdamedia
338 Dokument online \b cr \2 rdacarrier (rozgłośnie internetowe)
338 Inny  \b b \2 rdacarrier (rozgłośnie tradycyjne)

 

Informacje o dokumentach towarzyszących (jak np. CD-ROMY, płyty CD, nuty, broszury dołączane do dokumentów dźwiękowych ) należy także podać w polach 336, 337 i 338, jeśli ich cechy charakterystyczne dla zawartości, typów mediów i rodzaju nośnika są inne niż dokumentu głównego.

watch movie Who Killed Cock Robin now