XXXVII SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ ZG SBP „BIBLIOGRAFIE REGIONALNE – W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy na XXXVII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, które  odbędzie się tym razem w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie pod hasłem: „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości”.  Obradować będziemy w Sali Konferencyjnej naszej biblioteki  w dn. 8-9 XI 2018 r.

Zaprezentujemy wystąpienia dotyczące „Bibliografii Warszawy i aglomeracji warszawskiej” oraz „Bibliografii woj. Mazowieckiego”, dotąd nie omawianych na  spotkaniach zespołu. Chcemy pokazać uczestnikom spotkania naszą bibliotekę,  porozmawiać o bieżących problemach bibliografów i wysłuchać opinii naszych gości ze środowiska uniwersyteckiego na temat przyszłości bibliotekarstwa i bibliografii. Miłośnikom muzyki proponujemy wieczorny wypad do teatru ROMA na musical „Piloci”.

Informacje  (program spotkania, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie)  dostępne na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w zakładce „Konferencje”:

Program

8 XI 2018 r.

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.30-10.45 Powitanie uczestników przez dyrektora Biblioteki na Koszykowej dr. Michała Strąka

10.45-11.25 Bibliografia Warszawy w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego

Wojciech Gordon, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

11.25-12.05 Bibliografia woj. mazowieckiego – wyzwanie organizacyjne, metodyka, perspektywy rozwoju.

Helena Skrzeczkowska, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

12.05-12.30 Co dla mazowieckiego bibliografa? – witryna internetowa „Koszykowa dla bibliotekarza”

Hanna Osińska-Szymańska, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

12.30-12.45 Przerwa na kawę

12.45-13.10 Regionalia w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej

Malwina Tomala-Pietrzak, Dział Prezentacji Zbiorów Biblioteki na Koszykowej

13.10-13.30 Bibliografia woj. mazowieckiego – techniczne aspekty tworzenia bazy

Krzysztof Janczewski, Dział Informatyki Biblioteki na Koszykowej

13.30-13.50 Bibliografia regionalna wobec oczekiwań użytkowników i zmieniającej się rzeczywistości na przykładzie Bibliografii Lubelszczyzny

Bożena Lech-Jabłońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

13.50-14.15 Bibliografia Małopolski w komórce

Wojciech Kowalewski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

14.15-14.45 DYSKUSJA

14.45-16.00 OBIAD

19.00 Spektakl „Piloci” w teatrze ROMA

9 XI 2018 r.

9.00-10.00 Zwiedzanie Biblioteki na Koszykowej

10.00-10.30 Krajoznawstwo i regionalizm a przyszłość bibliografii

dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

10.30-11.00 Z  tradycji varsavianistyki w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Zbiory, działalność dokumentacyjna i bibliograficzna

Joanna Jaszek-Bielecka, Dział Varsavianów Biblioteki na Koszykowej

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15–11.45  Bibliografie terytorialne – dokonania i perspektywy

dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

11.45-12.15 Nowe życie starej bibliografii: retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów przedwojennej bibliografii bieżącej Śląska

dr Agnieszka Magiera, Biblioteka Śląska w Katowicach

12.15-12.30 Zespół ds. bibliografii regionalnej. Sprawy bieżące

Marzena Przybysz – przewodnicząca zespołu, Biblioteka Narodowa

12-30-13.00 DYSKUSJA

13.00 OBIAD