Konspiracja warszawska 1939 – 1944. Historie mówione

Redaktor: Dominik Czapigo
Wydawnictwo: Ośrodek Karta
Warszawa 2023

Publikacja przygotowana przez Ośrodek Karta we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Książka zawiera wspomnienia sześciu uczestników konspiracji warszawskiej z okresu pięciu lat okupacji (od wybuchu wojny do powstania warszawskiego). Relacje świadków pochodzą z wielogodzinnych nagrań biograficznych zrealizowanych przez Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta.

Bohaterowie książki opowiadają o tym, dlaczego zdecydowali się dołączyć do konspiracji, kto im pomagał, jakie były ich zadania i jakie niebezpieczeństwa im zagrażały podczas codziennej walki z okupantem. Czytelnik dowiaduje się o działalności warszawskiego ruchu oporu, obejmującej kolportaż prasy, łączność, sabotaż i dywersję, a także służbę sanitarną oraz wykonywanie wyroków wydanych przez AK.

Książka zapewne nie wyczerpuje tematu, ale poprzez odpowiedni wybór fragmentów wspomnień, ukazuje różnorodność konspiracyjnych doświadczeń, zależnych od wieku, płci, lokalizacji czy przydzielonych zadań. Czytelnik odnajdzie w tekście nie tylko fakty i daty, ale również emocje, nastroje i pozornie błahe szczegóły codziennego istnienia, które tworzą atmosferę minionych lat. Bardzo polecam. Oprawa miękka, szyta.