Archiwa tagu: współkatalogowanie

Szanowni Państwo!

Zmiana systemu bibliotecznego jaka nastąpi niebawem w naszej bibliotece – zastąpienie ALEPH-a ALMĄ przy współpracy z BN i tym samym włączenie naszych katalogów i baz danych do multiwyszukiwarki OMNIS skutkuje licznymi zmianami w sposobie opracowania materiałów do Bibliografii Woj. Mazowieckiego. Informacje o tym będziemy zamieszczać na naszym blogu „Mazowiecki Bibliograf”. W tym poście chcemy zwrócić Państwa uwagę na najpilniejsze problemy.

1. BN nie chce zgodzić się na włączanie do wspólnej bazy opisów dokumentów elektronicznych pochodzących z Internetu: blogów, stron WWW, artykułów z czasopism internetowych itd. twierdząc, że „żywotność” takich materiałów jest bardzo krótka, a środków na ich weryfikację nie ma. Rzeczywiście, po pobieżnym sprawdzeniu okazało się, że wiele stron/portali/serwisów jest już dawno, nieakualizowanych lub po prostu nie istnieje. Aby ocalić cenniejsze opisy/adresy chciałybyśmy na stronie naszej biblioteki utworzyć miejsce, gdzie mogłyby one być archiwizowane jako „Zasoby internetowe Bibliografii Woj. Mazowieckiego”.
Na dziś prośba do Państwa: nie sporządzamy opisów zawierających pole 856, chyba, że: mamy wersję elektroniczną publikacji ukazującej się w postaci drukowanej (znajdującej się w bibliotece cyfrowej lub repozytorium lub jeśli na publikacji znajduje się adres internetowy). W bazie możemy opisywać publikacje elektroniczne dostępne na nośnikach fizycznych (w postaci płyt CD lub DVD).

2. Jeśli sporządzacie Państwo opisy artykułów z czasopism, to w bazie musi znaleźć się opis bibliograficzny samego czasopisma. Katalogowanie w systemie ALMA zakłada powiązanie rekordu każdego artykułu z publikacją nadrzędną, czyli rekordem tytułu danego czasopisma. Rozwiązanie to dotyczy także artykułów z prac zbiorowych. Powiązanie to będzie się znajdowało w podpolu w pola 773, gdzie będziemy zamieszczać numer systemowy publikacji nadrzędnej. W związku z powyższym prosimy Państwa o sporządzenie brakujących opisów  tytułów bibliografowanych czasopism.

3. Pole 773  – w podpolu x umieszczamy ISSN z bibliografowanego czasopisma (wiemy, że niektórzy z Państwa już to robią). Oczywiście jeśli  takiego numeru brak, nie wypełniamy tego podpola.

Tyle na razie – być może niedługo zamieścimy kolejne informacje.