Archiwa tagu: Despryptory BN; DBN

Rozpoczynamy pracę z deskryptorami

Koleżanki i Koledzy!
Rozpoczynamy prace bibliograficzne przy użyciu Deskryptorów BN.  Niedawno wysłałyśmy Państwu przykłady opracowania materiałów zgodnie z nowymi zasadami (DBN).
Przygotowujemy też materiały metodyczne do zamieszczenia na naszym Mazowieckim Bibliografie.
Obecnie uzupełniamy kolejne szablony typów dokumentów o nowe pola.
Potem pogrupujemy przykłady w działy tematyczne i umieścimy je na stronie oraz w pliku do pobrania (przy ich opracowaniu posiłkujemy się rekordami z katalogu BN oraz materiałami metodycznymi BN ).

UWAGA!
Dostępna na stronie „Koszykowa dla Bibliotekarza” Kartoteka Haseł Przedmiotowych (KHP) Biblioteki na Koszykowej oparta na JHP BN i tworzona wg metodyki BN w chwili obecnej jest przekształcana na hasła deskryptorowe Biblioteki Narodowej (DBN).

Przypominam, że przygotowane przez Bibliotekę Narodową pomoce dla bibliotekarzy stosujących nowe zasady opisu, znajdują się na stronie:
http://przepisy.bn.org.pl/
Przy doborze deskryptorów prosimy o korzystanie z kartoteki:
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=1

 

„Ściągawka” z nowych pól opisu:

045 Chronologia treści (NP)
wskaźniki:
0 _  pojedyncza data
1 _  wiele pojedynczych dat
2 _  przedział dat
      |b – sformalizowany zapis przedziału czasowego od roku 9999 p.n.e. (P). Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.)
      |c – sformalizowany zapis przedziału czasowego przed rokiem 9999 p.n.e. (P)

046_ _ Daty kodowane
          |k – pojedyncza data lub początek powstania dzieła (NP)
          |l – koniec okresu powstania dzieła (NP)
          |o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła   współwydane) (NP)
         |p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane) (NP)
         |2 – edtf – (w przypadku dat niepewnych lub przybliżonych) (NP)

380_ _ Forma dzieła (P) – zawiera deskryptory z ustalonej listy
          |a

385_ _ Grupa odbiorców (P) – zawiera również grupy społeczne, zawodowe
           |m Poziom nauczania |a
           |m Grupa wiekowa |a

386 _ _ Przynależność kulturowa (P)
           |m Przynależność kulturowa (- zwrot wpisać ręcznie)
           |a Literatura…….. (całość wpisać ręcznie zgodnie z DBN)
           |a Film polski

388 Czas powstania dzieła (P) – daty z ustalonego zakresu
wskaźniki:
1 _ data powstania dzieła
2 _ data powstania pracy zbiorowej
      |a (P)

Ponadto:
600 1 9 |a
610 2 9 |a
611 2 9 |a
630 3 9 |a

648 _ 9 |a Zakres chronologiczny treści (P) – daty z ustalonego zakresu

650 _ 9 |a
655 _ 9 |a

658 _ _ |a Deskryptor ujęciowy (P) – wybór z listy