Archiwum miesiąca: lipiec 2022

Między Chrystusem a Antychrystem

 

 

Autor: ks. Robert Skrzypczak
Wydawnictwo Esprit

 

Kolejna publikacja cenionego rekolekcjonisty, autora i tłumacza, jednego z pierwszych popularyzatorów osoby ks. Dolindo w Polsce, profesora Akademii Katolickiej w Warszawie, wyróżnionego nagrodą Totus (2013) za propagowanie nauczania św. Jana Pawła II oraz Medalem św. Edyty Stein (2017), współpracownika redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Ksiądz Robert Skrzypczak cytuje słowa Benedykta XVI: „Kościół jest ciałem dwuczęściowym: jedna należy do Chrystusa, druga zaś do diabła”. Wielu mistyków przewidywało nadchodzący koniec czasów. Należy zwrócić uwagę na to określenie. Nie chodzi tu o koniec świata. Na „końcu czasów” musi dojść do odstępstwa, apostazji i oddzielenia dobrych od złych.

Autor opisuje erupcję postnowoczesności w jej płynnej, zmiennej, nieuchwytnej postaci. „Płynność stała się kluczem hermeneutycznym opisu obecnego postmodernistycznego świata. Obecnie dokonuje się nieunikniony proces zmian modeli kulturowych, struktur i zachowań społecznych, które powodują, że styl życia, relacje, organizacje, system produkcji, wartości i środki komunikacji mają już niewiele wspólnego z ich odpowiednikami z przeszłości. Dzisiejsze społeczeństwo jest płynne, a dokładniej – rozlane. Zmierza w kierunki zindywidualizowanych podmiotów i rozwodnienia istoty”. Ludzie dopasowują się do warunków, dają się łatwo manipulować, żądają natychmiastowej nagrody, koncentrują na doraźnych korzyściach.

Ksiądz profesor tworzy portret Antychrysta, który jest uśmiechniętym trucicielem, wnosi do kościoła humanistyczne wartości, organizuje akcje dobroczynne, angażuje się w walkę z nierównościami, cierpieniem, zanieczyszczeniem środowiska i efektem cieplarnianym. Zasłania sobą Chrystusa. Tymczasem, jak pisze autor, celem człowieka wierzącego nie jest bycie szczęśliwym mieszkańcem Ziemi, ale odkupionym w Chrystusie obywatelem nieba.

Publikacja opisuje ważne aspekty życia religijnego w świetle bieżących trendów i wydarzeń społecznych. Autor prezentuje sylwetki świętych, przywołuje znamienne zapowiedzi biblijne, opisuje objawienia maryjne i spostrzeżenia wybitnych postaci czasów współczesnych, stara się odczytać konkretne znaki czasów. Cytuje nauczanie kard. Biffiego oraz profetyczne słowa z książki Włodzimierza Sołowjowa. Wielkie postacie, które w dziejach zbawienia odegrały potężną rolę, cierpiące i prześladowane, mogą dziś być przewodnikami w walce z księciem ciemności.

W przeglądzie 9/2022 omawialiśmy tego autora „Kazania pasyjne”.

Polecam. Oprawa miękka, klejona.

Trzy żywioły

 

 

Autorka: Simona Kossak
Wydawnictwo Marginesy

 

Kolejna publikacja nieżyjącej już, a popularnej w ostatnich latach badaczki Simony Kossak, polskiej biolożki, profesora nauk leśnych, popularyzatorki nauki, znanej z aktywności na rzecz zachowania resztek naturalnych ekosystemów Polski. Pracując naukowo zajmowała się, między innymi, ekologią behawioralną ssaków. Pochodziła ze znanej artystycznej rodziny. Była córką Jerzego Kossaka, siostrą Glorii Kossak, wnuczką Wojciecha Kossaka i prawnuczką Juliusza Kossaka, bratanicą Magdaleny Samozwaniec oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jej partnerem życiowym był Lech Wilczek – fotograf i przyrodnik, którego poznała po przeprowadzce do leśniczówki „Dziedzinka” w Puszczy Białowieskiej.

Kossak barwnie opowiada o zwierzętach. Czasami stawia je człowiekowi za wzór. Opisując zachowania wilków podkreśla rolę przywódcy, który nie może być głupim dyktatorem wymuszającym władzę i bezwzględny posłuch, bo to oznaczałoby śmierć stada. Szef nie leży w ciepłej noże, nie odpoczywa, nie czeka, ale szuka, tropi i znajduje pożywienie. Jego pozycja oznacza prestiż, a nie siłę.

Drapieżniki nie są zagrożeniem dla mniejszych zwierząt. Zabijają najsłabsze osobniki, ale nigdy nie doprowadzają do wytępienia całego gatunku. Inaczej jest niestety z człowiekiem, który wkracza na terytorium zwierząt i mówi im, że mają zniknąć.

Autorka pokazuje jak urozmaicić leśne wędrówki, szukając zwierzęcych tropów albo tak zwanych zrzutów, czyli poroża jelenia. Wyjaśnia na czym polega niezwykła relacja dziecka z misiem. Opisuje zwyczaj oswajania niedźwiedzi, w których dawne plemiona dostrzegały ludzkie odruchy. Inuici uważali, że dusza ludzka po śmierci zamieszkuje ciało niedźwiedzia.

Publikacja bardzo ciekawa, pełna anegdot i ciekawostek z życia małych i większych ssaków, owadów, mięczaków, ryb i ptaków.

Polecam. Oprawa miękka, klejona, czarno białe zdjęcia i ilustracje.